Aktualności

80 mln euro na innowacyjne aplikacje internetowe - warsztaty

Można ubiegać się o indywidualne granty na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy, start-upy i naukowców w ramach konkursów Partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Internetu przyszłości.


Europejskie partnerstwo Future Internet Public-Private Partnership (FI-PPP) powstało dzięki współfinansowaniu Komisji Europejskiej. Jego celem jest zaangażowanie partnerów przemysłowych, naukowych i biznesowych w rozwój innowacji internetowych.

Aktualnie FI-PPP wkracza w decydującą fazę. Powstała już infrastruktura techniczna (infrastruktura sieciowa, platforma cloudowa FI-WARE) i oprogramowanie do generowania usług i aplikacji internetowych. Planowane jest udostępnienie istniejącej infrastruktury i narzędzi programistycznych dla małych i średnich firm oraz indywidualnych innowatorów. Podmioty te uzyskają dofinansowanie w ramach 16 konkursów przeprowadzonych jesienią 2014 r. na szczeblu europejskim i dzięki pozyskanym środkom mają tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem infrastruktury FI-WARE. Łączny budżet konkursów wynosi 80 mln EUR. Zakłada się, że ok. 1300 małych projektów w całej UE uzyska wsparcie.

W związku z powyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z PARP, KPK, NCBR i PCSS organizuje w dn. 23 października w Poznaniu warsztaty i dzień informacyjny dla osób zainteresowanych korzystaniem z platformy FI-WARE i udziałem w konkursach FI-PPP. Wydarzenie jest skierowane głównie do MŚP, nowopowstających firm oraz naukowców zainteresowanych tworzeniem innowacji w branży internetowej.

Warsztat służy przybliżeniu polskim uczestnikom zasad 16 konkursów FI-PPP. Informacji nt. regulaminów konkursów oraz funkcjonowania platformy FI-WARE będą udzielać uczestnicy europejskich projektów FI-PPP.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Informacje nt. programu warsztatu, lokalizacji oraz link do rejestracji znajdują się na stronie internetowej www.fiware.pl/poznan2014/ Prezentacje i dyskusje będą odbywać się w języku angielskim.

Osobą kontaktową w sprawie warsztatu Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest Piotr Kępski, tel. (22) 52 92 234, e-mail: piotr.kepski@nauka.gov.pl. W przypadku pytań technicznych dotyczących funkcjonowania platformy FI-WARE zachęcamy do kontaktu z jej administratorem.

 

źródło: www.nauka.gov.pl