Aktualności

Biuro Dyrektora Politycznego MSZ z przyjemnością informuje, że trwa rekrutacja do kolejnej edycji programu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr (EPSO) "Ambasadorowie Karier UE 2018/2019"

Termin rekrutacji został wydłużony do dnia 9 lutego 2018.


Zadaniem "Ambasadorów Karier UE" będzie aktywne promowanie w roku akademickim 2018/2019 możliwości pracy w instytucjach UE, udzielanie informacji zainteresowanym studentom oraz absolwentom, organizowanie spotkań z urzędnikami UE, współpraca z MSZ, Przedstawicielstwem KE w Warszawie oraz organizacjami i samorządami studenckimi. Wspólnie z resortem dyplomacji oraz siecią Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej „Ambasadorowie Karier UE” będą organizować spotkania i wykłady otwarte o promocji zatrudnienia.

Wybrani kandydaci wezmą udział w szkoleniu organizowanym przez EPSO: dwie osoby w Brukseli, pozostali „Ambasadorowie Karier UE” - w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szkolenie dla ambasadorów jest bezpłatne. Opiekę nad programem sprawuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Więcej o programie Ambasadorowie Karier: www.msz.gov.pl

ZGŁOSZENIA zawierające:

  • Imię i nazwisko 
  • Wiek w dniu zgłoszenia 
  • Nazwę Uczelni 
  • Wydział 
  • Kierunek studiów
  • Status (student + rok studiów / absolwent) 
  • Tryb studiów
  • E-mail
  • Telefon kontaktowy
  • Życiorys (w języku angielskim, np. w formacie Europass - europass.cedefop.europa.eu/pl

prosimy przysyłać na adres bwgia@ue.katowice.pl w temacie wiadomości proszę wpisać: "Ambasadorowie Karier UE 2018/2019 - Ministerstwo Spraw Zagranicznych".