Aktualności

JPoint - przyjazna przestrzeń biznesowa dla studentów

Już 12 listopada 2014 roku w budynku F na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach będzie miało miejsce uroczyste otwarcie JPoint’a, który powstał z inicjatywy firmy JCommerce SA przy współpracy z firmą eSKY.pl SA. JPoint to przyjazna przestrzeń biurowa, która ma pokazać studentom, że przyszła praca może być przyjemnością oraz zachęcić ich do nabywania pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie studiów.


Oficjalne otwarcie nastąpi w dniu 12.11.2014 o godz. 12.00 w budynku F na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Gala otwarcia będzie podzielona na dwie części, w pierwszej z nich w Sali 231F odbędzie się prezentacja firmy JCommerce oraz programu JStudent, następnie  dokonane zostanie uroczyste przecięcie wstęgi. W wydarzeniu uczestniczyć będą władze uczelni m.in. Rektor prof. dr hab. Leszek Żabiński, Dziekan prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski oraz Marcin Siemieński - wiceprezes JCommerce SA, firmy będącej pomysłodawcą przedsięwzięcia. Kluczowym punktem wydarzenia będzie też odsłonięcie graffiti na jednej ze ścian JPoint’u. Graffiti zostało stworzone w oparciu o pomysły studentów Uniwersytetu Ekonomicznego, które zebrane zostały podczas jednego z eventów na uczelni. Twórcą ilustracji jest artysta z NieTak – zespołu artystów ze Ślaska, którzy od sierpnia 2013 współtworzą wraz z pracownikami JCommerce przestrzenie biurowe firmy. Wydarzenie będzie też okazją do osobistego spotkania studentów Uniwersytetu z absolwentami uczelni oraz poznania ich doświadczeń z odbytych praktyk i staży.

Zapraszamy studentów do udziału w tym wydarzeniu.

Firma JCommerce aktywnie angażuje się w projkety środowiska akademickiego. "JStudent – synergia nauki i biznesu" to inicjatywa, mająca na celu pomoc studentom uczelni, by szybciej i lepiej zaaklimatyzowali się w środowisku biznesowym i odczuli, że praca może sprawiać przyjemność. Projekt obejmuje realizację praktyk i staży, szkolenia prowadzone w ramach Akademii Kompetencji JCommerce, wykłady specjalistów JCommerce na uczelniach, Dni Otwarte firmy oraz JPointy. JPoint to przeniesienie kawałka przyjaznej przestrzeni biurowej na uczelnie po to, by świat biznesu przestał być dla studentów obcy i odległy. Tym razem w powstanie JPoint’a zaangażowała się firma eSKY.pl SA, która od lat korzysta ze wsparcia technologicznego firmy JCommerce. W ramach współpracy powstał dedykowany zespół specjalistów, który obsługuje projekty eSKY.pl. Dynamiczny rozwój i bliska współpraca między firmami przyczynia się do powstania kolejnych miejsc stażowych oraz nowych miejsc pracy dla absolwentów.  

Zdaniem prezesa firmy JCommerce, Śląsk jest regionem, który kształci bardzo dobrych specjalistów i nie można pozwolić na to, by szukali oni swojego miejsca zatrudnienia poza nim - Działajmy lokalnie, pracujmy globalnie, doceniajmy nasz rodowód i miejmy swój wspólny wkład w rozwoju nowych technologii – regularnie podkreśla na spotkaniach ze studentami Piotr Zyguła.