Aktualności

Klub Absolwentów Logistyki i Transportu na UE Katowice

Z inicjatywy absolwenckiej na UE Katowice powstaje Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT). Międzywydziałowa organizacja zrzeszy zainteresowanych Absolwentów wszystkich roczników, wszystkich kierunków i specjalizacji związanych z transportem, spedycją i logistyką a także absolwentów innych kierunków, którzy zawodowo związali się z tymi dziedzinami


Klub Absolwentów Logistyki i Transportu (KALiT) będzie działać przy Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami. Dążenia Klubu skoncentrowane zostaną wokół trzech filarów: działań na rzecz społeczności Absolwentów, działań na rzecz współpracy Absolwentów z Uniwersytetem oraz działań na rzecz współpracy Absolwentów ze Studentami. Wśród celów KALiT jest m.in. stworzenie i rozwój sieci kontaktów zawodowych i towarzyskich między Absolwentami, podtrzymanie więzi Absolwentów z Uniwersytetem, intensyfikacja współpracy obszaru biznesowego, reprezentowanego przez Absolwentów z obszarem naukowo-badawczym oraz wsparcie środowiska studenckiego.

Klub jest otwarty na wszystkich Absolwentów, niezależnie od stopnia możliwego zaangażowania w jego bieżącą działalność. Wśród członków znajdą się zarówno organizatorzy powyższych inicjatyw, jak i ich uczestnicy i obserwatorzy. Obecnie trwa kampania informacyjna mająca na celu rozpowszechnienie informacji o powołaniu Klubu.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na fanpage’u.

Zapraszamy Absolwentów zainteresowanych szczegółami do kontaktu przez adres e-mail: kalit.ue.katowice@gmail.com.

Krótka prezentacja informacyjna nt. Klubu.