Aktualności

Kolejna edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w Konkursie o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską (XI edycja) oraz doktorską i habilitacyjną (VI edycja) z zakresu nauk ekonomicznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 czerwca 2018 roku.


Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką makroekonomii i finansów, w szczególności polityką pieniężną i rynkami finansowymi.

Do udziału w XI edycji Konkursu za najlepszą pracę magisterską oraz w VI edycji Konkursu za najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną zachęcamy autorów prac obronionych na uczelniach na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie i promotorów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,
 • oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Więcej informacji

 

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 • w przypadku pracy doktorskiej:
  • nagrodę główną w wysokości 30 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 10 000 zł,
 • w przypadku pracy habilitacyjnej:
  • nagrodę główną w wysokości 50 000 zł,
  • trzy wyróżnienia po 20 000 zł.

Więcej informacji

 

Prace wraz z formularzami można nadsyłać do 30 czerwca 2018 r.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.