Aktualności

Konferencja „ICTECH: Informatyka na Śląsku – doświadczenia i wyzwania”

Zapraszamy na konferencję, która dbędzie się 19 listopada 2014 roku w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.


Tematyka konferencji:

  • rozwój informatyki i przemysłów kreatywnych na Śląsku,
  • strategia IT&CI w perspektywie samorządowej,
  • nowoczesne narzędzia IT w organizacji biznesowej i sferze publicznej.

Wydarzenie to będzie okazją do nawiązania międzyśrodowiskowej współpracy pomiędzy przedstawicielami branży informatycznej i przemysłów kreatywnych,  administracji górnośląskiej oraz świata nauki. Wspólnie zostaną nakreślone perspektywy rozwoju współpracy tych trzech kluczowych partnerów gospodarki Górnego Śląska.

W Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych spotkają się w charakterze wystawców i prelegentów przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw informatycznych i firm sektora kreatywnego naszego województwa, którzy zaprezentują  najnowsze rozwiązania IT oraz plany ich rozwoju.

Udział w konferencji (bez referatu) – bezpłatny.

Prosimy o skorzystanie z formularza rejestracyjnego, który można znaleźć pod adresem www.ictech-2014.ue.katowice.pl

Rejestracja uczestników do 5 listopada 2014 r.