Aktualności

Młodość to atut - nie przeszkoda

Projekt dla studentów studiów niestacjonarnych i osób nie uczących się


W ramach projektu odbywają się:

  • kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. pracownik biurowy, marketing internetowy, rejestratorka medyczna i wiele innych)
  • 3-miesięczne płatne staże
  • rozmowa z doradcą zawodowym
  • szkolenie z kompetencji interpersonalnych i metod aktywnego poszukiwania pracy
  • coaching.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba:

  • bierna zawodowo (niezarejestrowana w Urzędzie Pracy)
  • do 29-go roku życia
  • mieszkająca w woj. śląskim
  • nie ucząca się w trybie stacjonarnym
  • nie szkoląca się (w ostatnich 4 tygodniach nie korzystająca z innego projektu).