Aktualności

Na Uniwersytecie projektowano innowacyjne produkty w ramach Design Thinking Week

W dniach 23-24 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyły się warsztaty z projektowania produktów i usług odpowiadających na problemy użytkowników. Była to inicjatywa w ramach pierwszej w Polsce akcji pod tytułem Design Thinking Week.


Kreatywne warsztaty

Koło Naukowe Zarządzania MENEDŻER na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz firma SWIFT wspólnie zorganizowały dwudniowe bezpłatne warsztaty pt. Design thinking – proces tworzenia genialnych produktów i usług, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać proces tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Uczestnicy katowickiej edycji wydarzenia – przede wszystkim studenci, ale również przedstawiciele firm i instytucji publicznych – mieli za zadanie przygotować rozwiązanie odpowiadające na wyzwanie związane z niewystarczającym poziomem segregowania śmieci. W pierwszym dniu, po omówieniu warunków wspierających kreatywność i innowacyjność oraz wprowadzeniu do metody design thinking, uczestnicy przygotowali się do badań i obserwacji. W grupach opracowane zostały założenia do wywiadów pogłębionych i analizy danych dostępnych w Internecie. Same badania i obserwacje faktycznych zachowań związanych z segregowaniem śmieci były przeprowadzone jako zadanie przed drugim dniem spotkania. W piątek zebrano wiedzę zgromadzoną przez uczestników, wybrano problemy, które są na tyle istotne, że należałoby się nimi zająć. W trakcie burzy mózgów zespoły wygenerowały rozwiązania, z których wybrano najciekawsze i najbardziej obiecujące. Na zakończenie przygotowano prototypy funkcjonowania uszczegółowionych pomysłów, które zostały zaprezentowane w postaci storyboardów (scenorysów).

Warsztaty przeprowadził Łukasz Szczęsny, który podczas różnych szkoleń zajmuje się m.in. wspieraniem kreatywnych form wyszukiwania ciekawych pomysłów, a design thinking jest najczęstszą metodą, do której się odwołuje.

Dodatkowym punktem katowickiego Design Thinking Week była transmisja dyskusji prowadzonej przez Marka Schara i Jeremiego Sabola  z Uniwersytetu Stanforda pt. „Dlaczego warto myśleć projektowo: Over and Under Thinking: The Case Against Design Thinking”.

Design Thinking Week

Design Thinking Week to Projekt absolwentów ministerialnego programu Top 500 Innovators z całej Polski. Jego celem jest upowszechnienie metodyki w środowiskach: akademickim, biznesowym, samorządowym i pozarządowym. Był to tygodniowy cykl wydarzeń obejmujący warsztaty, szkolenia, prelekcje, wystawy oraz projekty oparte na rzeczywistych problemach biznesowych czy społecznych realizowanych w całej Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Czym jest design thinking?

Design thinking to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces design thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Pierwszym etapem tej metody jest określenie problemów poprzez badania ilościowe, jakościowe, a przede wszystkim dzięki bezpośrednim obserwacjom użytkowników. Następnie zbiera się wszystkie obserwacje, analizuje i wybiera problemy, które będą rozwiązywane. Kolejne działania to wygenerowanie pomysłów, ich selekcja, uszczegółowienie, prototypowanie i przetestowanie. Dopiero po wprowadzeniu poprawek i zmian, produkt lub usługa jest całościowo przygotowywana i wdrażana w życie.

Design Thinking z powodzeniem wykorzystywana w Dolinie Krzemowej, ostatnio staje się coraz bardziej popularna również w Polsce. Design thinking jest metodą, na co dzień wykorzystywaną przez światowych gigantów takich jak Google, Apple czy Cisco do kreowania nowych produktów i usług.

Prezentacja z warsztatów zobaczenia i pobrania pod adresem http://dgswift.pl/innowacyjne-produkty/