Aktualności

Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Finansowym Silesia


6 grudnia 2017 r. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr hab. Robert Tomanek, prof. UE oraz Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia reprezentowany przez Panią Jadwigę Dyktus i Monikę Domańską podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie ma na celu wykorzystanie nauki w realnym otoczeniu biznesowym w TFS oraz spółkach z Grupy Kapitałowej, w tym w ramach projektów badawczych i wdrożeniowych.