Aktualności

Praca w instytucjach lub agencjach Unii Europejskiej

Szukasz pracy w instytucjach lub agencjach UE? Sprawdź bazy stanowisk na umowy na czas nieokreślony i określony, a także dla pracowników kontraktowych, stażystów i pracowników oddelegowanych.


 

Możliwości zatrudnienia w agendach i instytucjach Unii Europejskiej: 

epso.europa.eu