Aktualności

Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku

Biuro Współpracy z Gospodarka i Absolwentami, informuje, że w dniach 8-9 kwietnia br. studenci kierunku Logistyki Wydziału Zarządzania odwiedzili Port Gdański oraz DCT Gdańsk.


Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku

Pierwszy dzień wyjazdu studyjnego stanowił wprowadzenie do tematyki związanej z portem morskim i jego interesariuszami. Studenci zostali podzieleni na grupy reprezentując: pracowników, instytucje państwowe, spedytorów i operatorów logistycznych, lokalnych przedsiębiorców oraz Skarb Państwa – czyli właściciela portu i oceniali działalność w kilku obszarach: rozwoju i inwestycjach, postrzegania przez klientów, innowacjach organizacyjnych, sytemu teleinformatycznego oraz rozbudowy portu.

Wykorzystanie metody profilu pozwoliło na aktywną dyskusję wśród studentów i pozwoliło uświadomić, jak złożonym organizmem jest port morski, o czym studenci w praktyce mogli się przekonać już drugiego dnia podczas zwiedzania Portu w Gdańsku. Ten dzień rozpoczął się od zwiedzania Portu Wewnętrznego i przejazdu przez Nabrzeże Wiślane. Grupa dowiedziała się, jak wygląda praca przeładunkowa i składowa na nabrzeżach oraz poznała specyfikę Wolnego Obszaru Celnego poznając składowane w porcie ładunki, ich rodzaje i rozmiary. W dalszym etapie studenci mogli podziwiać Port Gdańsk z góry z Wieży Kapitanatu Portu Północnego – obszar Portu zrobił duże wrażenie na studentach, a wciąż istnieją możliwości jego rozbudowy.

Studenci mogli się także dowiedzieć jak wygląda praca w porcie, poznaliśmy typy ładunków, nabrzeży, pozycję portu na Bałtyku (bardzo dobrą) oraz plany rozwojowe i wyzwania związane z kwestiami prawnymi, ekologicznymi i konkurencyjnymi Gdańska.

Drugi etap zwiedzania dotyczył DCT Gdańsk, który jest największym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Była to okazja do zobaczenia załadunku azjatyckiego kontenerowca w praktyce. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę realizowanym przez polski rząd i miasto Gdańsk, terminal DCT jest bardzo dobrze połączony z miejscami zlokalizowanymi w głębi lądu oraz jest prawdziwą bramą do Europy Środkowej i Rosji. Terminal wciąż się rozwija, ale ma też swoje problemy z jednym z nich musieli się zmierzyć studenci podczas case study próbując rozwiązać problem wprowadzonego dla ułatwienia pracy kierowców systemu ebrama, który jednak stwarza firmie wiele problemów.

Mamy nadzieję, ze zaprezentowane i bardzo dobrze odebrane przez dział marketingu rozwiązania naszych studentów znajdą odwzorowanie w działaniach terminala.

Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku
Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku
Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku
'Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku
Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku
Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku
Relacja z wizyty studyjnej w Gdańsku