Aktualności

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowych Klastrów Kluczowych

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczącym wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych. Debata odbędzie się 14 października 2014 r. w Warszawie.


Podczas spotkania zostanie omówiony proces wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych, jak również kryteria, przy użyciu których nadawany będzie status Krajowego Klastra Kluczowego.

Zgłoszenia można przesyłać do 13 października 2014 r. na adres: justyna.choinska-jackiewicz@mg.gov.pl

źródło: www.mg.gov.pl