Aktualności

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach uczestnikiem programu Top Young 100

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki, we współpracy z wiodącymi uczelniami wyższymi, zainicjowało pionierski w Polsce program Top Young 100. Program ten stanowić będzie platformę łączącą najlepszych studentów kierunków logistycznych z całej Polski ze światem biznesu.


Wyselekcjonowani studenci stworzą międzyuczelniane zespoły projektowe, gotowe do podjęcia zadań odpowiadających rzeczywistym wyzwaniom biznesowym, wszechstronnie rozwijając przy tym swoją wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne. Aktualnie program jest w fazie tworzenia, ale już warto go śledzić!

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.topyoung100.com oraz FanPage www.facebook.com/topyoung100/