Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami powstało poprzez połączenie:

  1. Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym
  2. Akademickiego Centrum Kariery (ACK). 

Aktualności

Artur Czyżewski nowym prezesem GTBS

Rada Nadzorcza Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego powołała naszego absolwenta pana Artura Czyżewskiego na Prezesa ww. spółki. Pan Artur jest również prezesem Zakładu Utylizacji Odpadów w Gorzowie. W swojej karierze pracował on również... [Więcej]


Programy kształcenia dostosowane do potrzeb gospodarki

NCBR ogłosiło konkurs na Nowe Programy Kształcenia dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. [Więcej]


Współpraca z nowymi podmiotami

W poniedziałek 29 lutego 2016 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał list intencyjny z Urzędem Statystycznym w Katowicach oraz porozumienie o współpracy z Powszechną Spółdzielnią Spożywców „Społem”. [Więcej]


Katowice Service Jam 2016

Uniwersytet Ekonomiczny jest jednym ze współorganizatorów tegorocznej edycji wydarzenia, w ramach którego w ostatni weekend lutego uczestnicy będą angażować się w zespołową pracę nad wyzwaniami, żeby stworzyć innowacyjne rozwiązania. [Więcej]


NCBR przekaże 8 miliardów złotych na innowacje

Ogłoszony został harmonogram konkursów w 2016 roku, w ramach których przedsiębiorcy i naukowcy będą mogli starać się o środki na badania naukowe i prace rozwojowe. [Więcej]


Roczny Plan Działania dla POWER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało Roczny Plan Działania dla III Osi Priorytetowej "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. [Więcej]


Podpisano porozumienie z BetaMed

W piątek 18 grudnia 2015 r. w CNTI przedstawiciele Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i spółki BetaMed podpisali porozumienie o współpracy. [Więcej]