Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami powstało poprzez połączenie:

  1. Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym
  2. Akademickiego Centrum Kariery (ACK). 

 

 

Aktualności

Uczelniane SPA otwarte - zostań Partnerem!

Uniwersytet uruchamia System Przywilejów Absolwenta (SPA), czyli program skierowany do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi Uczelni z absolwentami.  [Więcej]


Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa - konsultacje

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society) w ramach programu „Horyzont 2020”. [Więcej]


Nauka, Biznes, Samorząd – dyskusje podczas Kongresu

24 września 2014 r. w ramach IV Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się dyskusja pt. „Nauka - Biznes - Samorząd - trójkąt wiedzy”. W panelu udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński.  [Więcej]


Studia podyplomowe - trwa rekrutacja

Zapraszamy na studia podyplomowe prowadzone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. [Więcej]


Zapytanie ofertowe PARP

Zapytanie na przygotowanie propozycji sposobu monitorowania potrzeb klientów oraz metodologii badania poziomu ich satysfakcji z usług parków technologicznych i inkubatorów technologicznych. [Więcej]


II Międzynarodowe Forum Innowacji

19 września 2014 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora publicznego, świata biznesu oraz nauki na temat pobudzania gospodarki poprzez wdrażanie innowacji.  [Więcej]