Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami powstało poprzez połączenie:

  1. Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym
  2. Akademickiego Centrum Kariery (ACK). 

Aktualności

Konferencja „ICTECH: Informatyka na Śląsku – doświadczenia i wyzwania”

Zapraszamy na konferencję, która dbędzie się 19 listopada 2014 roku w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. [Więcej]


Wykorzystanie badań marketingowych - cykliczne seminaria

Zapraszamy 29 października 2014 r. do Katowic na pierwsze z cyklu seminariów poświęconych praktycznym aspektom wykorzystania badań marketingowych pt. "Praktyka w nauce - nauka w praktyce".  [Więcej]


80 mln euro na innowacyjne aplikacje internetowe - warsztaty

Można ubiegać się o indywidualne granty na realizację innowacyjnych aplikacji internetowych przez polskie firmy, start-upy i naukowców w ramach konkursów Partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie Internetu przyszłości. [Więcej]


Spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowych Klastrów Kluczowych

Ministerstwo Gospodarki zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczącym wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych. Debata odbędzie się 14 października 2014 r. w Warszawie. [Więcej]


Uczelniane SPA otwarte - zostań Partnerem!

Uniwersytet uruchamia System Przywilejów Absolwenta (SPA), czyli program skierowany do absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego głównym celem jest utrzymanie i zacieśnianie trwałych więzi Uczelni z absolwentami.  [Więcej]


Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa - konsultacje

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje społeczne Programu Pracy na lata 2016-2017 w obszarze Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for Society) w ramach programu „Horyzont 2020”. [Więcej]


Nauka, Biznes, Samorząd – dyskusje podczas Kongresu

24 września 2014 r. w ramach IV Europejskiego Kongresu MŚP odbyła się dyskusja pt. „Nauka - Biznes - Samorząd - trójkąt wiedzy”. W panelu udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Leszek Żabiński.  [Więcej]