Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami

Biuro Współpracy z Gospodarką i Absolwentami powstało poprzez połączenie:

  1. Biura Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym
  2. Akademickiego Centrum Kariery (ACK)

Aktualności

Zapytanie ofertowe PARP

Zapytanie na przygotowanie propozycji sposobu monitorowania potrzeb klientów oraz metodologii badania poziomu ich satysfakcji z usług parków technologicznych i inkubatorów technologicznych. [Więcej]


II Międzynarodowe Forum Innowacji

19 września 2014 r. na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej odbędzie się spotkanie przedstawicieli sektora publicznego, świata biznesu oraz nauki na temat pobudzania gospodarki poprzez wdrażanie innowacji.  [Więcej]