Dla naukowców

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - pracownicy oraz jednostki - na bieżąco współpracuje w różnych obszarach już z ponad 300 firmami oraz innymi instytucjami. Przykładowa współpraca dotyczy przygotowywania badań i analiz, współdziałania w zakresie wdrażania teoretycznych założeń do praktyki biznesowej, czy realizowania wspólnych przedsięwzięć. 

Korzyści współpracy

Aktywnie uczestnictwo w życiu gospodarczym – wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia np. poprzez realizację prac badawczych, doradztwo firmom oraz instytucjom sektora publicznego – pozwala kadrze Uniwersytetu na nieustanny kontakt z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami nowoczesnej gospodarki. Wiedzą tą mogą Państwo dzielić się ze studentami oraz kolejnymi partnerami biznesowymi.

Nawiązanie współpracy

Zachęcamy pracowników Uniwersytetu do nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Można to zrobić poprzez bezpośrednie kontakty lub za pośrednictwem Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami.

Pomiędzy Uczelnią a firmą zewnętrzną zawierana jest umowa o współpracy, która określa zasady współdziałania stron. Cały proces podpisania umowy jest koordynowany przez nasze Biuro. Zapraszamy do kontaktu.