Dział Rekrutacji

 • opracowywanie projektów uchwał z zakresu rekrutacji na studia,
 • promowanie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, informowanie o kierunkach studiów, specjalnościach, stopniach kształcenia i formach studiów oraz warunkach kształcenia w Uniwersytecie,
 • prowadzenie stałego punktu informacyjnego dla kandydatów na studia,
 • udział w opracowywaniu materiałów informacyjnych na temat oferty dydaktycznej Uniwersytetu,
 • opracowywanie i aktualizowanie na stronie internetowej Uniwersytetu informacji dla kandydatów na studia,
 • współpraca ze szkołami ponadpodstawowymi,
 • przyjmowanie zorganizowanych grup maturzystów odwiedzających Uniwersytet,
 • współpraca z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi,
 • przyjmowanie odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących rekrutacji na studia,
 • informowanie o ofercie edukacyjnej oraz możliwościach podejmowania studiów przez cudzoziemców,
 • telefoniczny, mailowy i bezpośredni kontakt z obcokrajowcami zainteresowanymi studiami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i rekrutującymi się na studia,
 • obsługa administracyjna kandydatów cudzoziemców w zakresie rekrutacji (obsługa elektronicznego systemu rekrutacji cudzoziemców),
 • wykonywanie tłumaczeń z i na język angielski na potrzeby Biura,
 • przygotowywanie sprawozdań i danych dla GUS, BUWiWM, Straży Granicznej i in.,
 • koordynacja prac administracyjnych i organizacyjnych związanych z realizacją programu tutoringu akademickiego,
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów dotyczących rekrutacji na studia doktoranckie,
 • planowanie i organizowanie działalności w zakresie rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie,
 • udzielanie informacji kandydatom na studia doktoranckie,
 • współpraca z kierownikami studiów podyplomowych oraz prodziekanami odpowiadającymi za studia podyplomowe na wydziałach,
 • współpraca z Biurem Komunikacji w zakresie działań promujących studia podyplomowe,
 • prowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe.