Rekrutacja na studia I i II stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zasady rekrutacji 2018/2019

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019

Uchwała nr 63/2017/2018 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę nr 73/2016/2017 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie Nr 36/18 w sprawie jednorazowej zniżki czesnego dla kandydatów na studia niestacjonarne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2018/2019 

Zarządzenie Nr 47/18 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego lub drugiego stopnia na rok akademicki 2018/2019

Zasady rekrutacji 2017/2018

Rekrutacja dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają kwalifikacji na takich samych zasadach jak pozostali kandydaci.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.