Rekrutacja na studia III stopnia

 

Stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach trwają 4 lata (8 semestrów).

Nabór rozpoczyna się w lipcu każdego roku i trwa do połowy sierpnia. Rozmowy rekrutacyjne odbywają się we wrześniu.

Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne.

 

REKRUTACJA na rok akademicki 2018/2019

(informacje wkrótce)

 

Rekrutacja na rok 2018/2019

Warunki rekrutacji oraz odbywania studiów doktoranckich przez cudzoziemców  określa:

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018