Sphinxonline

Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia, zgodnie z przepisami ustawy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, przeprowadza badania jakości kształcenia wśród wszystkich studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych I i II stopnia, a także doktorantów Uniwersytetu.

Badanie oceny zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach prowadzi się  przy użyciu platformy Sphinxonline:

 

Wyniki oceny zajęć dydaktyczny w roku akademickim 2020/2021:

  • semestr zimowy
    Prowadzący: Link do logowania (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 31.03.2021r.)
    Student: Infografika

  • semestr letni   
    Prowadzący: Link do logowania  (login i hasło przesłane na indywidualną skrzynkę mailową prowadzącego w domenie @uekat.pl w dniu 29.09.2021r.)
    Student: Infografika