Biuro Zarządzania Kadrami

Biuro Zarządzania Kadrami jest jednostką podlegającą Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, która zajmuje się analizą struktury zatrudnienia w Uniwersytecie oraz projektowaniem systemu wynagradzania. Ponadto Biuro Zarządzania Kadrami monitoruje politykę rozwoju kompetencji pracowników oraz proces doskonalenia metod ich oceniania i motywowania. BZK zapewnia także obsługę kadrową wszystkich osób zatrudnionych w Uniwersytecie oraz obsługę administracyjną przyznawanych obecnym i byłym pracownikom Uniwersytetu świadczeń socjalnych.

Aktualności

Zmiany w systemie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dostosowania systemu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do konkurencyjnych wymogów rynkowych, działając zgodnie z rekomendacjami sformułowanymi przez firmę zewnętrzną... [Więcej]