Konkurs nr POWR.02.15.00- IP.02-00-002/18, Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 na wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.


Nabór wniosków będzie prowadzony w następujących terminach:

I runda: od 30 czerwca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00

II runda: od 13 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

W przypadku niewyczerpania alokacji dla danej grupy branżowej, tj. gdy w ramach grupy branżowej nie wpłynął co najmniej jeden wniosek o dofinansowanie lub konkurs nie został rozstrzygnięty w ramach danej grupy branżowej z powodu negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie, IOK ogłosi terminy kolejnych rund w aktualizacji regulaminu konkursu.

Szczegóły naboru tutaj