Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18, Wiedza Edukacja Rozwój


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiła konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2018 r.

Szczegóły dostępne tutaj