Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Od 3 lipca 2019 r. obowiązuje nowa wersja SZOOP PO WER.

Zestawienie zawartych w nim zmian znajduje się pod poniższym adresem: 

www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-szczegolowego-opis-osi-priorytetowych-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/