Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020

Komunikat dotyczący wejścia w życie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, oraz FS na lata 2014-2020


9 września 2019 r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.

Zestawienie zmian zawartych w dokumencie znajduje się tutaj 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020 pobierz