Zespół projektowy

Na wniosek Kierownika projektu Rektor powołuje zespół projektowy. Zadania członków zespołu projektowego:

  • realizacja projektu zgodnie z wytycznymi, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi,
  • sporządzanie dokumentów związanych z realizacją projektu,
  • monitorowanie przebiegu realizacji zadani
  • prowadzenia ewaluacji projektu,
  • sprawozdań z realizacji,
  • prowadzenie dokumentacji czasu pracy