004/06012/17

Dostawa sprzętu komputerowego

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.24-02-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 07 marca 2017 r.

2.24-02-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.02-03-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
4.07-03-2017Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 07-03-2017 r.
5.16-03-2017Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej