005/06001/16

Dostawa sprzętu komputerowego.

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.22-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 5 kwietnia 2016r.

2.22-03-2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.24-03-2016SIWZ w wersji edytowalnej
4.11-04-2016Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej