008/01003/13

Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.18-04-13Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 26 kwietnia 2013
2.18-04-13Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.21-05-13Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
4.29-05-13Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w wyniku powtórzenia czynności w postępowaniu