009/06001/16

Dostawa sprzętu komputerowego

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.20-05-2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

2.20-05-2016 r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.20-05-2016 r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna
4.25-05-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin otwarcia ofert: 03 czerwca 2016 r.

5.25-05-2016Pismo zmieniające treść SIWZ wraz z załącznikiem nr 3A SIWZ zawierającym wprowadzone zmiany
6.07-06-2016Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej