011/06012/17

Dostawa sprzętu komputerowego w siedmiu modułach

 

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.25-08-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 05-09-2017

Uwaga: Nowa siedziba Biura Zamówień Publicznych: 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 6, bud. N, segment C, pok.01/47

2.25-08-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.30-08-2017SIWZ w wersji edytowalnej
4.05-09-2017Protokół z otwarcia ofert
5.13-09-2017Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej