012/06001/17

Dostawa sprzętu komputerowego w dwóch modułach

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.27-07-2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 04.08.2017r.

2.27-07-2017r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.01-08-2017r.SIWZ - wersja edytowalna
4.02-08-2017r.

Odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą treści SIWZ

5.02-08-2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin otwarcia ofert: 08.08.2017r.

6.02-08-2017r.Zmiana treści SIWZ
7.08-08-2017 r.Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 08.08.2017 r.
8.23-08-2017 r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej