017/06001/17

Dostawa drukarki

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania

1.

18-10-2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 27 października 2017 r.2.
18-10-2017 r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.25-10-2017SIWZ - wersja edytowalna
4.27-10-2017Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 27.10.2017 r.
5.31-10-2017Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej