020/06012/17

Dostawa notebooków na potrzeby badań

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
113-11-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 21 listopada 2017r

213-11-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
313-11-2017SIWZ w wersji edytowalnej
421-11-2017Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 21-11-2017 r.
501-12-2017

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej