021/06007/16

Dostawa sprzętu komputerowego

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.21-11-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 29 listopada 2016r.

2.21-11-2016Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.24-11-2016SIWZ w wersji edytowalnej
4.29-11-2016Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 29.11.2016 r.
5.14-12-2016Informacja o wyborze