023/05004/16

Dostawa w prenumeracie czasopism zagranicznych

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.28-11-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 6 grudnia 2016r.

2.28-11-2016Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.29-11-2016Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- wersja edytowalna
4.06-12-2016Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 06.12.2016 r.
5.21-12-2016Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej