023/06012/17

Dostawa notebooków na potrzeby badań – 2 moduły

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
107-12-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Data otwarcia: 15 grudnia 2017r.

207-12-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
307-12-2017Wersja edytowalna Formularzy SIWZ
415-12-2017Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 15-12-2017
522-12-2017Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej