BZP/013/02017/20

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz Filii w Rybniku na 2021 rok

 

L.p.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.23-10-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2019  r., o godzinie 11:00 poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Link do postępowania zarejestrowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=6148f1e2-bf56-4ddd-97a3-fa48efc555f0

 

2.23-10-2020

Identyfikator postępowania:

6148f1e2-bf56-4ddd-97a3-fa48efc555f0

3.23-10-2020SIWZ
4.23-10-2020SIWZ - wersja edytowalna
5.23-10-2020JEDZ
6.23-10-2020Klucz publiczny
7.17-11-2020Pytania do treści SIWZ oraz odpowiedź Zamawiającego
8.19-11-2020Link do transmisji z otwarcia ofert on-line: meetingsemea3.webex.com/meet/dariusz.rajfura 
924-11-2020Informacja z otwarcia ofert
10.03-12-2020Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej