BZP/018/02020/19

Zakup energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku na 2020 rok

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.07.10.2019r

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 8 listopada 2019r.

2.07.10.2019rSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.07.10.2019rJednolity Europejski Dokument Zamówienia
4.07.10.2019rFormularze do SIWZ w wersji edytowalnej
5.07.10.2019rIdentyfikator postępowania
6.07.10.2019rKlucz publiczny
7.11.10.2019rOdpowiedzi na pytania
8.08.11.2019rInformacja z otwarcia ofert
9.19.11.2019rInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej