BZP/020/06002/19

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby dydaktyki oraz badań naukowych

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.28-10-2019r

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 5 listopada 2019r

2.28-10-2019rSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.28-10-2019rFormularze do SIWZ w wersji edytowalnej
4.05-11-2019rInformacja z otwarcia ofert
5.08-11-2019rInformacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (moduł I, II, III, IV, V, VI)