004/04001/18

Remont w pomieszczeniach bud. "A" oraz bud. "N" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w podziale na 3 moduły

L.p.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.10-04-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 27 kwietnia 2018 r.

2.10-04-2018Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.10-04-2018Załączniki do SIWZ w podziale na moduły

4.10-04-2018Formularze wersja edytowalna
5.27-04-2018Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 27.04.2018r.
6.16-05-2018Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie modułu III
7.16-05-2018Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach modułu II
8.22-05-2018Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie modułu I