010/04003/17

Wykonanie instalacji odgromowej budynków E, L, G Uniwersytetu Ekonomicznego

w Katowicach przy ul. 1 Maja 47, ul. 1 Maja 45, ul. Bogucickiej 3d oraz remont dachu budynku E Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 47

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.23-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 11 lipca 2017r.

2.23-06-2017Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.23-06-2017SIWZ w wersji edytowalnej
4.23-06-2017Załączniki do SIWZ
5.12-07-2017Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania