BZP 009/04016/19

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45

L.p.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert - 09-07-2019 r. godz. 10:00

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3.Załącznik nr 1 do SIWZ
4.Załącznik nr 2 do SIWZ
5.Załącznik nr 3 do SIWZ
6.Formularze do SIWZ - wersja edytowalna
7.09-07-2019r.Informacja z otwarcia ofert
8.19-07-2019r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej