BZP/006/04016/19

Malowanie elewacji budynku wraz z konserwacją stolarki drewnianej w budynku L Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. 1 Maja 45

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.16-05-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 31 maja 2019r.

2.16-05-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.16-05-2019r.Załącznik nr 1 SIWZ
4.16-05-2019r.Załącznik nr 2 SIWZ
5.16-05-2019r.Załącznik nr 3 SIWZ
6.21-05-2019r.Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej
7.31-05-2019r.Informacja z otwarcia ofert
8.11-06-2019Inf. o wyborze oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania