BZP/007/04002/19

Roboty remontowe dachów w obiektach A, F, N Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz naprawa gzymsów i ościeży okiennych w budynku N

L.p.DataNazwa dokumentuDo pobrania
127-05-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert - 11-06-2019

227-05-2019SIWZ + Formularze
327-05-2019Formularze do SIWZ - Wersja edytowalna
427-05-2019Załącznik nr 1 do SIWZ
527-05-2019Załącznik nr 2 do SIWZ
627-05-2019Załącznik nr 3 do SIWZ
711-06-2019Informacja z otwarcia ofert
825-06-2019Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej