BZP/008/04010/19

Remont niecki basenowej wraz z pracami towarzyszącymi w bud. „C” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Bogucickiej 3b

L.p.DataNazwa dokumentuDo pobrania
103-06-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert - 18-06-2019 r. godz. 10:00

203-06-2019Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
303-06-2019Formularze do SIWZ - wersja edytowalna
403-06-2019Załącznik nr 1 do SIWZ
503-06-2019Załącznik nr 2 do SIWZ
603-06-2019Załącznik nr 3 do SIWZ
714-06-2019

1. Pytania do treści SIWZ i odpowiedzi Zam.

2. Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert.

814-06-2019Dodatkowy przedmiar robót_Instalacje sanitarne - biały montaż
914-06-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert: 25-06-2019 godz. 10:00

1018-06-2019Pytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego
1125-06-2019Informacja z otwarcia ofert
1205-07-2019Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej