001/03015/19

Organizacja 10 wizyt studyjnych dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, obejmujących: zakwaterowanie, wyżywienie oraz transport.

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.23-01-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 31 stycznia 2019 roku

2.23-01-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.28-01-2019r.SIWZ w wersji edytowalnej
4.31-01-2019r.

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 31 stycznia 2019r.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia - 94 500,00 zł brutto

5.05-02-2019r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej