001/04039/14

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

L.pDataNazwa Do pobrania
1.10-02-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 18 luty 2014 r.

2.10-02-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.12-02-2014Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4.20-02-2014Informacja o unieważnieniu postępowania